ACT therapie

ACT therapie is een nieuwe vorm van gedragstherapie en staat voor Acceptatie Commitment Therapy. Samengevat als ACT, het gaat over actie ondernemen. En niet zomaar actie, het gaat om actie die geleid wordt door je kernwaarden. Door dat wat jij van binnen echt belangrijk vindt en joe jij werkelijk wilt leven.

Gedragstherapie

Deze vorm van psychotherapie is ontwikkeld door Steven Hayes en richt zich op het vergroten van psychologische flexibiliteit. Het vergroten van je vermogen om bewust en vanuit jouw waarden te handelen, dus te leven op jouw manier, die echt bij je past.

ACT combineert elementen uit verschillende therapievormen, waaronder cognitieve gedragstherapie, mindfulness en gedragsanalyse.

Doel van ACT

Het doel van ACT therapie is niet om de symptomen van een psychologische aandoening weg te halen, maar om jou te helpen een waardevol leven te leiden, ondanks de aanwezigheid van deze symptomen en de problemen die je daarbij ervaart. Het leert je om op een andere (helpende) manier in het leven te staan.

De therapie richt zich op het vergroten van de acceptatie van moeilijke emoties en gedachten en het vergroten van het bewustzijn van waarden en doelen in het leven. Door deze aspecten te vergroten, kan jij meer veerkracht en flexibiliteit ontwikkelen om effectief om te gaan met stressvolle situaties en het bereiken van persoonlijke doelen.

Nieuwsgierig en bereidheid

Anders gezegd; het is een therapie die vraagt om nieuwsgierigheid en bereidheid om te accepteren wat er is, te durven voelen van je pijn, het doorbreken van niet-helpende patronen en gaan doen wat voor jou écht belangrijk is. Zodat jij vrijer kunt gaan leven, vanuit je hart.

Acceptatie is de basis voor gedragsverandering, samen met bereidheid is het een mooie combinatie om je leven zo in te gaan richten zodat jij gaat leven op de manier die echt bij je past.

Doen!

ACT zet je aan tot handelen, vanuit je waarden, gericht op de doelen die jij voor jezelf stelt. En is er op gericht het menselijk potentieel voor een rijk en betekenisvol leven te maximaliseren door:

  • Je te helpen in te zien wat echt belangrijk en betekenisvol voor je is, dus je waarden boven tafel te krijgen, en die kennis te gebruiken om je te leiden, te inspireren en te motiveren om die dingen te doen die je leven zullen verrijken en verbeteren.
  • Je psychologische vaardigheden te leren die je in staat stellen om effectief om te gaan met moeilijke gedachten en gevoelens en om volledig deel te nemen aan datgene wat je doet en de aspecten van het leven die voldoening geven te waarderen en ervan te genieten.

ACT heeft 6 kernprocessen waar we tijdens de sessies op zullen focussen:

ACT helpt

ACT therapie wordt vaak gebruikt bij de behandeling van mentale problemen zoals piekeren en een vol hoofd, onzekerheid, angst- en stemmingsstoornissen, maar kan ook effectief zijn bij andere psychologische aandoeningen zoals verslavingen en eetstoornissen.

Tijdens de sessies maak ik gebruik van verschillende technieken; mindfulness-oefeningen, waardengerichte acties, het identificeren en veranderen van belemmerende overtuigingen en het ontwikkelen van acceptatie voor moeilijke emoties en gedachten. Door het aanleren van deze technieken, ga jij leren om bewuster om te gaan met je eigen gedachten en emoties en te handelen vanuit je persoonlijke waarden.

Op korte en langere termijn is ACT therapie effectief bij het verminderen van stressklachten, angst, depressie, PTSS en chronische pijn. ACT helpt bij het verminderen van symptomen van psychologische aandoeningen en het verbeteren van de kwaliteit van leven. ACT ondersteunt je om jezelf te zijn, en te leven met je waarden voorop gesteld. Het geeft kracht, zelfvertrouwen, vriendelijkheid en moed om te doen wat jij kan doen. Jouw leven leven!

Ben jij benieuwd wat het voor jou kan betekenen?

Plan dan vrijblijvend een kennismakingsgesprek.