Voorwaarden voor de retraite

Gegeven door Laila Visser

Ik leg niet graag regels op, want deelnemers zijn grotendeels vrij om naar eigen inzicht te handelen zolang ze anderen niet in hun retraite belemmeren. Echter, om misverstanden te voorkomen en te garanderen dat iedereen een goede ervaring heeft, zijn hier toch enkele voorwaarden:

  • Een plaats voor deelname aan een retraite is definitief gereserveerd nadat de betaling van het volledige bedrag is ontvangen en wij de deelname per e-mail hebben bevestigd. (Het is ook mogelijk een aanbetaling te doen van tenminste de helft van het bedrag. Uiterlijk 1 maand voor de retraite start moet dan het volledige bedrag zijn ontvangen.)
  • Bij annulering van deelname tot 14 dagen voor aanvang van de retraite, bied ik restitutie van 50 procent van het volledige bedrag voor de retraite. Bij annulering korter dan 14 dagen voor aanvang is geen teruggave mogelijk.
  • Bij onverhoopte annulering van de retraite door onze kant zal het weekend verplaatst worden. Indien dit niet mogelijk is, dan krijgt elke deelnemer het volledige bedrag terug gestort.
  • Deelnemers volgen voor zover mogelijk het volledige programma van de retraite en houden zich aan de gedragsregels zoals niet praten in en om de locatie (alleen in gesprek met de begeleiding), respect voor andere deelnemers en het niet veroorzaken van overlast voor anderen.
  • Wij hebben het recht om naar eigen inzicht personen de deelname aan een retraite te weigeren en om deelnemers uit een retraite te verwijderen.
  • Deelname aan de retraite is geheel op eigen risico. Laila Visser is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig letsel, schade of verlies als gevolg van deelname. De risico’s zijn uiterst klein, blessures zeer zeldzaam. Laila begeleidt je en vraagt je om nooit over de grenzen van je lichaam heen te gaan, maar uiteindelijk is het aan deelnemers zelf om goed te luisteren naar de instructies en naar hun eigen lichaam en hun grenzen te respecteren.
  • Deelnemers zijn er verantwoordelijk voor dat de begeleiders bij inschrijving voor de retraite op de hoogte zijn gesteld van bestaande fysieke of mentale kwesties die een rol kunnen spelen tijdens de retraite. Denk aan blessures, dieet, aandoeningen, allergie, zwangerschap, depressie, medicijngebruik, verslavingen, enz.
  • Laila deelt informatie over deelnemers nooit met anderen (tenzij sprake is van expliciete toestemming), ook niet je telefoonnummer of e-mailadres.