Wat is een familieopstelling?

You can’t heel, what you can’t feel.

De invloed van jouw familiesysteem

Het familiesysteem waarin jij bent opgegroeid en waarin je leeft heeft een grote invloed op je persoonlijke ontwikkeling, dus ook op wie je nú bent en hoe je handelt.

Els van Steijn (schrijver van het boek De fontein, vind je plek) omschrijft het als volgt: ‘Je bent onlosmakelijk verbonden met je systeem van herkomst. In een systeem zitten onzichtbare wetmatigheden die je voor of tegen je kunt laten werken. Daar is geen ontkomen aan. Je familiesysteem heeft de meeste invloed op jou. Je kunt als mens uit een organisatie stappen, een vriendenclub of vereniging of een stad of dorp, maar niet uit je biologische familie. Deze binding blijft altijd bestaan. Je kunt in het dagelijkse leven contact met je familie verbreken (al dan niet innerlijk), maar juist dan spelen systemische wetmatigheden en trekkrachten op. Hoe harder je ontkent waar je vandaan komt, des te harder gaat het familiesysteem aan je trekken. Je herhalende patronen manifesteren zich dan vaak extra. Wanneer je probeert te breken met je familiesysteem (wat in de diepte nooit kan), spelen de systemische principes extra op en juist in de belastende vorm in plaats van in een ondersteunende en voedende gedaante.’

Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila

Jouw plek in het familiesysteem

Hoe beter je op je eigen plek staat in het familiesysteem, hoe gemakkelijker jij je weg weet te vinden in het dagelijkse leven. En andersom. Tijdens een familieopstelling ervaar je hoe het is om op jouw eigen en unieke plek te staan in je familiesysteem en wat het effect is als dat niet het geval is. Je wordt je niet alleen bewust van de dynamiek waar je mee te maken hebt, maar je voelt het ook in je lichaam. Vaak voel je dan ook de kracht die in jou beschikbaar is.

Hoe werken Familieopstellingen?

De methode Familieopstelling is ontwikkeld door psychotherapeut Bert Hellinger. Het is een prachtige methode die inzicht geeft in de krachtenvelden binnen jouw familie en hoe jij daarbinnen functioneert. Het bijzondere aan familieopstellingen is dat er gewerkt wordt met een lichamelijk, energetisch en emotioneel krachtenveld. Dit wordt zichtbaar gemaakt door het opstellen van zogeheten representanten. Dit kunnen mensen zijn, maar ook voorwerpen. Tijdens de opstelling komen er allerlei emoties, gedachten en lichamelijke reacties naar boven.

Drie natuurwetten

Een familieopstelling werkt op onbewuste niveaus. In de diepere lagen is er verandering voelbaar. Bij elke familieopstelling gaan we uit van drie natuurwetten:

1.          Ordening. Het belang van de juiste positie en de juiste ordening in het systeem.

2.         Balans. Het belang van evenwicht tussen geven en nemen.

3.         Binding. Niets en niemand in het systeem mag worden buitengesloten of erbuiten gaan staan. Alles hoort erbij.

Binding, ordening en balans zijn belangrijke begrippen binnen de Familieopstellingen. Zo zal bijvoorbeeld een dochter weer de plaats van ‘dochter’ in gaan nemen en de verantwoordelijkheid die ze jaren heeft gedragen weer teruggeven aan de ouders.

Hoe gaat het in zijn werk?

Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila. Verbinding.

Jouw vraag is het startpunt voor de opstelling.

Voorafgaand aan de bijeenkomst is er contact om je vraag helder te krijgen. De vraag kan zijn: Waardoor voel ik me zo verantwoordelijk? Of: Hoe komt het dat ik me zo onzeker voel? Of: Waardoor kan ik geen liefde voelen?


Ik, de opsteller, vraag vaak nog even door en ik verbind me door een innerlijke houding met jou en je systeem van herkomst. Het is essentieel dat iets ‘gezien’ wil worden. Er moet dus wel kracht achter de vraag zitten.

Hierna begint het opstellingenwerk.

Jij mag andere deelnemers uitnodigen om als representant te dienen voor iemand uit jouw familiesysteem.

Ze staan bijvoorbeeld voor je vader, je moeder, jezelf, je oma, een kind, een emotie of overtuiging. Je leidt ze op een bepaalde wijze naar een plek in de ruimte.

Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila. Verbinding.
Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila. Verbinding.

Representanten blijken in staat te zijn om heel zuiver te voelen wat zich afspeelt in de personen die ze representeren, wat jou waardevolle informatie geeft. Op deze manier wordt helder hoe jij in verhouding staat tot anderen.

Blinde vlekken worden zichtbaar. Ik zal benoemen wat ik zie gebeuren en er zullen verschillende interventies plaatsvinden, zodat jij en het familiesysteem nog meer in hun kracht komen te staan.

Tijdens een opstelling ‘ondertitel’ ik vaak wat er gebeurt. Je voelt dan niet alleen wat er speelt, maar begrijpt het ook op cognitief niveau, voor zover we een opstelling überhaupt kunnen snappen. Tijdens de opstelling voel je op een diep niveau en tegelijkertijd vindt een innerlijke schoonmaak plaats, vaak op een niveau waar je verstandelijk niet bij kunt. Door een opstelling dienen zich vanzelf oplossingsrichtingen aan. Je krijgt een andere kijk op de situatie, die na de opstelling doorwerkt in je leven. Als vanzelf krijg je gedurende de weken erna duidelijk hoe je kunt handelen.

.

Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila. Verbinding.

Grip op situaties en gebeurtenissen

Tijdens een opstelling wordt zichtbaar wat in de diepte speelt.

Vaak heb je vanuit je ratio een verhaal gemaakt om grip te krijgen op bepaalde situaties/ gebeurtenissen of om de pijn niet te hoeven voelen.

Een opstelling laat vaak iets anders zien. Regelmatig zien we dat emoties verstrengeld zijn met de overtuigingen van familieleden.

Ook laat een opstelling vaak de diepe liefde, verdriet of pijn zien van overleden broers of zussen, miskramen en geaborteerde kinderen waar in het dagelijkse leven niet over is gerouwd. Die niet genomen rouw trekt je vaak weg uit het leven. Een opstelling legt dit heel zuiver bloot.

Familieopstelling. Systemisch werk, Familie opstellingen. Opstelling. Laila

Helend voor vraagsteller én representant

Tijdens een opstelling kun je als vraagsteller geraakt worden, omdat je innerlijke weten wordt getriggerd. Ook deelnemers die toekijken of representanten kunnen zo geraakt worden dat zij emotioneel worden. Dat kan gebeuren als een vraagstuk ook hun eigen thema’s raakt.

Een representant herkent bijvoorbeeld de eigen emoties naar zijn/haar vader of moeder, of het gemis aan erkenning.

Opstellingen maken (oude) wonden open en zichtbaar en tegelijk worden ze ook geheeld.

“Ik raad iedereen een familieopstelling aan. Het is zoiets heel anders. Je gaat echt voelen en je krijgt een heele andere kijk op het leven, maar vooral ook op jezelf. Ik vond het heel bijzonder en ben nog niet klaar. Ga in het najaar de training nog een keer doen.
Laila is een heele fijne trainster met veel empathie en legt alles goed uit. Je zult je zeker veilig voelen bij haar.”- Irma (Senior administratief medewerker)

Mogelijkheden van familieopstellingen

Familieopstelling: investering: 87,-. Stel je vraag en we plannen een bijeenkomst.

Individuele opstelling: investering: 87,-. Stel je vraag en we plannen een 1 op 1 sessie.

Training Loslaten: investering 377,-. In een zesweekse training ga je aan de slag met jouw thema’s en krijg je inzicht en worden oude pijnen geheeld.

Ik wil me aanmelden.