De 5 innerlijke krachten

In deze blog neem ik je mee naar de 5 krachten die we als mens allemaal bezitten. Die helpend zijn om vanuit ons hart te leven en ons op de diepste lagen te zuiveren en ontdoen van negativiteit en onze hindernissen.

Het Boeddhisme kent 4 edele waarheden waar de leer van Boeddha op is berust.

4 Edele waarheden

De eerste waarheid: Er is lijden (Het leven in de wereld zal altijd onbevredigend zijn)

De tweede waarheid: Het lijden heeft een oorzaak (Als je deze ziet, kun je gaan loslaten)

De derde waarheid: De oorzaak van het lijden kan opgeheven worden (Door anders te leren kijken)

De vierde waarheid: Door het achtvoudige pad te volgen wordt het lijden beëindigd (Door anders te gaan kijken kun je het lijden loslaten)

Ik geef je deze waarheden mee, zodat je er weet van hebt. Kennis en inzichten helpen je om verder te kijken dan dat wat je al wist. Het helpt je om anders te kunnen gaan kijken. En zodra je dat wilt, begint het proces…

Anders kijken begin met het bestuderen en observeren van jezelf, van je eigen gedrag. Opmerkzaamheid (mindfulness) is hierbij nodig. Door op te merken wat je geest doet, hoe jij je voelt, welke impulsen het lichaam heeft en het observeren van je gedrag krijg jij meer inzicht, en leer jij jezelf echt kennen. Net alleen in meditatie maar de hele dag door.

5 helpers

  • Opmerkzaamheid
  • Ontspanning – mildheid. Wanneer je niet bewust bent van wat je doet bouw je onbewust spanning op. Door oordelen, boosheid of andere gebeurtenissen van de geest. Als je hier opmerkzaam van wordt kun je ontspannen door deze gedachten met rust te laten. Je reageert met mildheid en laat het weer los.
  • Observeren. Start met het voelen van de adem, het rijzen en dalen, de beweging, hard en zacht, vibratie, diep of subtiel, aflopend, stoppend, haperend. Wat voel je nog meer aan sensaties in je lijf. Hoe meer je voelt hoe meer je lichaam kan vertellen hoe het met je gaat.
  • Tijdigheid. We leven in het nu, niet toekomst of verleden. We zijn bezig met nu, elk moment weer. Ben je bewust van de hoeveelheid dat je geest je terugneemt in de tijd of vooruit denkt en in vult wat de toekomst ons brengt.
  • Glimlach. Een glimlach zorgt voor ontspanning, ontlading. En brengt positiviteit en kracht met zich mee.
    Naast deze 5 helpers heb je de volgende 5 krachten.

De 5 krachten

Vertrouwen
Inzet
Opmerkzaamheid
Concentratie
Inzicht


Vertrouwen; In jezelf, in de beoefening, de informatie die je op doet, de mensen die op je pad komen en dingen met je delen. Let wel; Het is geen blind vertrouwen, wat dat is overgave. Ik wil je uitnodigen om zelf te onderzoeken of het waar is wat ik zeg.

Ontwikkel je vertrouwen. Vertrouw op het niet weten. We weten niet waar we morgen zijn.

Marin Luther King zei: ‘Je hebt de eerste stap gezet. Zonder te weten waar je uit komt’.

Toewijding; discipline, commitment en inspanning. Op een manier die ons niet tegenwerkt. Een gebalanceerde inspanning. Net als het trainen van een jonge pub, dat vraagt om liefde, begrip, vriendelijkheid en vasthoudendheid. Steeds weer terug naar dat wat jij wilt, bv het voelen van het rijzen en dalen. Of op koers blijven naar dat ene doel.

Herinner je de kans die je hebt. Om het onheilzame met rust te laten en te richten op heilzaamheid. Doe het goede en laat het kwade, zoals de Boeddha zei.

Opmerkzaamheid: Om jezelf te richten op het goede, op aandacht en opmerkzaam gewaar zijn. Op de glimlach, op het vertrouwen en de inspanning, je inzet. Ze helpen ons naar de krachten van zachtheid, puurheid en vrede.

Opmerkzaamheid is je steeds weer herinneren aan het heden. Dat je hier bent, in dit moment.

Concentratie: Vertrouwen, toewijding, opmerkzaamheid helpt ons toe naar concentratie. Waardoor we verdiepen en het diepe doordringen. We kunnen nu onze aandacht erbij houden.

Inzicht: Dan komen we bij de 5e kracht; inzicht. We begrijpen steeds meer. Doorgronden steeds meer. Er ontstaat een dieper inzicht.

De 5 krachten zitten in ons. Weet dat alles veranderd, voortdurend. En dat is voor jou ook wel eens onbevredigend kan zijn. Wij als mensen houden van controle en willen weten waar we aan toe zijn. Maar het leven is ongrijpbaar. Het is niet controleerbaar. We hebben het niet in de hand, ziekte, ouderdom, dood. Geef je daarom over aan het niet weten, aan de veranderlijkheid van het leven, van elk moment.

Dan staat niets meer vast, en kun je loskomen van verwachtingen, en gaan we steeds meer en meer ervaren. En leren we om te gaan met de wisselvalligheden van het leven.

Koets

De 5 krachten worden soms vergeleken met een koets, met 4 paarden.

Voorop vertrouwen en begrip/ inzicht.

Achterop inzet en concentratie.

En mindfulness, de opmerkzaamheid zit op de bok.

Die weet welk paard aangetrokken of bijgestuurd moet worden, of lossere teugels nodig heeft.

Balans

Zodra er maar een paard is, dan raak je uit balans. Ben je alleen bezig met kennis vergaren, zit je in de boeken maar heb je geen vertrouwen, dan geraak je uit balans. Alleen met elkaar houden ze de balans. Zo is het ook met inzet en concentratie. Wanneer er teveel inzet is, zonder concentratie dan leidt dat naar rusteloosheid. En met een te grote concentratie is de weg naar moeheid vlakbij.

Als de krachten samen sterk worden met net genoeg inspanning en concentratie, en met de juiste inzet en kennis dan worden de 5 krachten 1 hele sterke kracht.

Opmerkzaamheid zit niet in deze balansschaal. Er kan nooit genoeg opmerkzaamheid zijn. Opmerkzaamheid wordt namelijk ondersteunt door de anderen. Opmerkzaamheid staat nooit alleen.

Sterkste bundel

Mindfulness is een training in opmerkzaamheid. In deze training komen alle helpers en hindernissen aan bod. En ontwikkel je de 5 krachten. Zodra jij jouw krachten kent, en weet hoe ze te verdelen, of te beteugelen, dan ontstaat er een sterke bundel van krachten. Die weten om te gaan met de hectiek van het leven, je oude gedragspatronen en gewoonten én je hindernissen.

We spreken dan niet meer over 5 losse krachten maar over een bundel van diep bewustzijn.

Ontwikkel je krachten, en je ondersteunt jezelf krachtig op jouw levenspad!

Hopelijk heeft deze blog je geholpen om met jouw innerlijke krachten op pad te gaan, wil je ze meer ontwikkelen? Laat het me dan weten, neem contact op.