Minder streng zijn voor jezelf, hoe doe je dat?

Streng zijn voor onszelf, dat kennen we allemaal. We zijn snel geneigd, in deze drukke en veeleisende wereld kritisch te zijn. We vinden dat we aan alle verwachtingen moeten voldoen, we stellen hoge eisen aan onszelf, vergelijken onszelf met anderen en zijn fel wanneer het niet lukt.  En hoe voelen we ons hierbij? Niet al te best.

Hoe zou het zijn als we anders met onszelf om zouden gaan? Wat vriendelijker, met meer geduld en mildheid. Hoe zou dat voor jou zijn?

Graag leg ik je uit waarom een mildere houding naar jezelf zo belangrijk is en krijg je nog wat tips om je zelfcompassie wat verder te laten groeien.

Zelfcompassie versus zelfkritiek.

Zelfcompassie is van essentiële waarde voor ons hele WelZijn.

Zelfcompassie bevordert vriendelijk je innerlijke wereld. Zelfcompassie is de tegenhanger van zelfkritiek. Je accepteert jezelf zoals je bent, met al je goede kanten en ook je tekortkomingen. Vanuit vriendelijkheid en mildheid kijk je naar jezelf. Je bent betrokken bij jouw pijn en lijden en bent bereid om hierin verantwoordelijkheid te nemen.  Je (h)erkent hoe het met je gaat en wat je nodig hebt. En vanuit zachtmoedigheid doe je wat nodig is, je draagt vanuit compassie zorg voor je zelf.

Compassie is een menselijke eigenschap, die bij ieder in aanleg aanwezig is, maar vaak door verschillende redenen niet volledig tot bloei gekomen is. Gelukkig ben je nooit te laat om het te leren 😉.

Zelfcompassie vraagt om moed en ruimte. Het beoefenen van zelfcompassie is niet egocentrisch maar zorgt er juist voor dat we een gezonde relatie met onszelf hebben. Daarnaast vergroot het onze empathie en openheid naar anderen.

Het houdt in dat we vriendelijk en begripvol zijn tegenover onszelf, net zoals we dat zouden zijn tegenover een goede vriend. Het gaat erom onszelf te behandelen met mededogen, begrip en acceptatie.

Accepteren kan je leren.

Accepteren is een heel proces. Op de weg naar acceptatie kom je ook bij loslaten. Een van de moeilijkste uitdagingen. Want we willen zo graag een fijn leven. Daarbij strijden we tegen dat wat niet fijn is, en willen we houden wat we prettig vinden. Wanneer we leven vanuit verlangen en weerstand blijven we onrust ervaren en is er weinig ruimte voor acceptatie. Loslaten is een van dé belangrijkste vaardigheden die je jezelf eigen kunt maken. Laat het strijden los, en accepteer… dat wat er is.

Al het goede, en ook dat wat we niet willen. Laat ook de oordelen los wanneer we fouten maken of tekortschieten.

Het verschil tussen zelfcompassie en zelfkritiek is dat zelfcompassie ons in staat stelt om onszelf volledig te omarmen, met al onze onhebbelijkheden, imperfecties en fouten die we maken.  Zelfcompassie steunt ons in goede én ook in moeilijke tijden. Zelfkritiek en zelfvertrouwen houden ons vast in een vast beeld van eigenwaarde en neemt de benen wanneer het lastig wordt.

Eigenwaarde.

We willen ons welkom voelen, we willen graag gezien worden. Maar we geloven niet dat dit zomaar kan, we moeten er iets voor doen. We moeten goed zijn om zo goed bevonden te worden. En daarom spannen we ons in om te voldoen aan ons idee van goed zijn. En als we voldoen aan dit idee, wordt ons gevoel van eigenwaarde versterkt.

Niets mis mee zou je kunnen denken.

Het systeem is echter niet helemaal waterdicht. Je voelt je alleen maar goed als je goed presteert, als je de eerste bent, of de beste. Het jaagsysteem wordt geactiveerd. Je strijdt nog harder, je probeert nog beter te zijn, je mag niet falen. En je gevaarsysteem staat op de loer voor als je er niet in slaagt, je innerlijke criticus zal zich dan niet inhouden.

Hierdoor krijg je geen rust, vroeg of laat zal je imperfectie toch weer opduiken. En wanneer je deze niet accepteert, dan is er geen aanvaarding. Je blijft alles geven tot je vroeg of laat in elkaar stort. Of misschien kan je wel heel diep binnenin een stem horen huilen, die zegt “ik kan niet meer” of die het niet meer weet.

Je ontkent jezelf. Dat wat je echt belangrijk vindt.  Het is tijd voor een ommezwaai, voor het ontwikkelen van je zelfcompassie.

Hoe verhoud jij je tot je eigenwaarde?

Eigenwaarde kan echt een gevangenis zijn. En dit kan zijn oorsprong ook hebben in een lang vervlogen verleden. Soms als kind heb je je eigenwaarde proberen op te schroeven en heb je wellicht manieren aangeleerd om te compenseren voor het gevoel dat je niet genoeg bent. Heb jij jezelf overtuigd dat je niemand nodig hebt. Of heb je het ergens diep binnenin opgegeven en is je eigenwaarde al afgebrokkeld.

Eigen waarde is erop gericht een vaststaand beeld te creëren dat niet perse aansluit bij de realiteit van veranderingen in het leven. We veranderen allemaal, dat kunnen we niet ontkennen.

Vanuit een vaststaand en beperkt zelfbeeld zal jij jezelf ook gaan vergelijken met anderen, die je op hun beurt ook weer een vaststaand zelfbeeld toekent. Dat is niet realistisch,  en dit vergelijken geeft veel stress en kan een bron van zelfkritiek worden.

Doordat alle aandacht naar het jaagsysteem gaat (erbij willen horen, beter willen zijn dan anderen) en naar het gevaarsysteem (bang om niet erkend te worden, en alleen te komen staan), lijkt er dan ook geen tijd te zijn om het zorgsysteem te ontwikkelen.

Eigenwaarde heeft dus een vreemd idee over geluk. Het wil zo veel mogelijk plusjes verzamelen en minnetjes vermijden. Dat zijn twee vormen van stress. Daar kan eigenwaarde niet mee om gaan en dat draagt niet bij het behalen van je doelen. Je zal sneller in een alles of niets verhaal komen.

Gelukkig bestaat er zelfcompassie. Zelfcompassie heeft alle voordelen van eigenwaarde, maar niet de nadelen! Zelfcompassie bevordert een duurzaam gevoel van eigenwaarde, dat niet afhankelijk is van de waardering van anderen, maar gevoed wordt door een besef dat we er mogen zijn zoals we zijn, met al onze kwetsbaarheden en imperfecties.

Dankzij zelfcompassie erken en accepteer je deze imperfecties ook bij anderen. Je beseft dat dit iets is wat je deelt als mens. Dit besef van gedeelde menselijkheid zorgt voor sociale verbinding en compassie voor elkaar.

Zelf compassie ziet dat de plusjes en minnetjes er allemaal bij horen, en geeft daar ruimte aan. Het mag er allemaal zijn.  ( Hier komt loslaten en acceptatie om de hoek kijken. )

Opmerkelijk is dat je vanuit zelfcompassie tot betere prestaties komt, juist omdat je accepteert dat je fouten mag maken. Je kan nu vorm geven aan wat je echt belangrijk vindt, en je accepteert dat je wel eens zal vallen en je hebt ook de moed om weer op te staan.

Om niet meer zo bepaald te worden door de eigenwaarde is het nodig om eerst je eigenwaarde te doorgronden, ga na wat die met je doet om zo meer ruimte te ontdekken om een andere weg te kiezen.

Zelfcompassie is er altijd, is zorg voor jou.

Zelfcompassie is steunend in goede en slechte tijden.


Neem de tijd om je eigenwaarde eens verder te verkennen. Wil je hier dieper op in gaan? Tijdens de zelfcompassie training geven we hier bewust aandacht aan. 

Het kruis van eigenwaarde

In welke van de 4 gevangenissen van eigenwaarde herken jij jezelf?

Wat hoor jij jezelf zeggen en wat zie jij jezelf doen, in deze vier gevangenissen van eigenwaarde?

Zo word je minder streng voor jezelf.

Om zelfcompassie in je leven te integreren, is het belangrijk om zelfbewustzijn te ontwikkelen. Om bewust te worden van wat er binnen in jou gebeurt, en hoe jij praat met en naar jezelf. Vaak zijn we streng en kritisch naar onszelf, zonder dat we het weten. Wanneer je bewust wordt van deze negatieve gedachten, kun je beginnen met het stoppen er naar te luisteren en ze vervangen door vriendelijkere en ondersteunende gedachten.

Wanneer je bezig bent met het ontwikkelen van zelfcompassie. Is het essentieel dat je ook werkt aan zelfacceptatie.

Je gaat leren om jezelf te accepteren zoals je bent, inclusief je tekortkomingen, fouten en onhebbelijkheden. We zijn allemaal mensen, we maken fouten en zijn niet perfect. Besef dat je fouten mag maken. Het is zelfs nodig om te kunnen groeien en ontwikkelen. Dus ga ze maken 😉

Omarm je fouten als leermomenten. Zie het net als de lotus en de modder. Er groeit geen lotus in een meertje zonder modder. En wij hebben onze modder, (fouten, tegenslagen, enz) nodig om te kunnen groeien.

Ga jezelf niet meer straffen of bekritiseren om dat wat je fout hebt gedaan, maar leer er van. Kijk terug en gebruik ze voor jouw persoonlijke groei.  Wanneer je op deze manier in het leven gaat staan, leer je door elke ervaring, groeit je veerkracht en je psychologische flexibiliteit. Je zult minder stress ervaren en jij wordt innerlijk steeds sterker.

Kijk maar eens hoe jij jezelf ondersteunt, motiveert of stimuleert. Met welke stem doe je dat, en wat is de toon?

Je kunt jezelf motiveren met een harde stem, die van je innerlijke criticus, kletsgeest, vanuit je hoofd. Je kunt ook kiezen om jezelf te motiveren met een vriendelijke stem, de hart stem, of wel de zachte stem, compassie stem, vanuit je hart.

Tips

Wanneer je bezig bent met zelfcompassie ben je ook bezig met zelfzorg. En dat betekent dat je actief bezig bent om te zorgen voor je fysieke, mentale, emotionele en sociale welzijn.

  1. Krijg inzicht.

Op welke manier is jouw interne dialoog gaande.

Pak een pen en papier, en zet een lijn in het midden van boven naar beneden. Denk terug aan een situatie, waarin je streng was voor jezelf. Schrijf dan eens op wat je allemaal zei tegen jezelf. ( op de linkerhelft van het papier) En laat je nu motiveren door je zachte compassie stem. Wat zegt die? Schrijf deze op, aan de rechter kant van het papier.

Voel eens het verschil van aangemoedigd worden door je criticus of je zachte stem. Wat merk je op? En hoe wil je verder?

  • Luister naar je lijf.

Als je wilt nodig ik je uit om nu mee te doen. Visualiseer dat jij in een stoel zit, en je lichaam zit er tegenover.  Ontspan, adem rustig in en uit. En kijk naar je lichaam, wat zie je? Luister, wat zegt of vraagt je lichaam aan jou?

Wat ben jij van plan te doen om je lichaam te ondersteunen?

Maak het concreet, kies twee dingen die jij  gaat doen deze week.

  • Stel grenzen.

Welke grenzen heb je? Hoe stel jij je grenzen? Geef jij ze duidelijk aan bij anderen?

Mag jij grenzen stellen of moet je eerst nog wat doen, voordat je rust mag pakken?

Blijf vriendelijk en begripvol naar jezelf, ga niet over je eigen grenzen heen.

Kijk eens naar je dag, wat doe je allemaal. Waar krijg je energie van en waarvan niet. Waar ben je geneigd om over je grenzen te gaan, in welke situaties, bij wie?

Hoe wil je hiermee verder?

  • Waarden.

Wat zijn jouw waarden. Wat vindt jij belangrijk? Wanneer jij je waarden kent, kun je ze inzetten als richtingwijzers. Een manier van reizen door het leven, die je koers bepalen.

Handel en leef vanuit deze waarden en je zult groeien vanuit je kracht, wie je in essentie werkelijk bent.

Sluit je ogen, adem eens rustig in en uit. En zak dan af naar je hart. Blijf daar een tijdje voelen en luister dan. Welke waarde is voor mij belangrijk? Wacht zonder te verwachten. Ze komen op wanneer jij bereid bent om er naar te luisteren.

Waarden zijn het kompas van je hart. Ze helpen je in het omgaan met jezelf en met anderen.

Vraag elke ochtend, wat is mijn waarde voor vandaag? Met welke toon ga ik spreken, met welke houding ga ik luisteren? Welke acties passen hierbij?

En doe dit naar jezelf en naar anderen toe.

Innerlijke Kracht

Minder streng zijn voor jezelf is geen teken van zwakte, maar een teken van kracht en zelfbewustzijn.

Geef aandacht aan jezelf, omarm mildheid, wordt bewust van wat er gaande is binnen in jou. GA op het pad van zelfcompassie. Het brengt je naar persoonlijke groei, veerkracht, verbinding en een leven wat werkelijk bij je past.

Het is tijd voor verandering. Stop je innerlijke criticus, bedank hem of haar voor het harde werk, en ga nu zelf leven.

Ga van overleven naar zelf leven.

Geef ruimte aan liefde….