Vergoedingen

Zorgverzekering

De training mindfulness en therapie sessies kunnen geheel of gedeeltelijk vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering, zonder dat het eigen risico wordt aangesproken. Voor nadere informatie over de vergoeding van psychosociale therapie kan je het onderstaand overzicht bekijken en/of informeren bij je zorgverzekeraar.

Vergoedingen zorgverzekering.

Werkgever

Coaching sessies worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als je hulpvraag werk gerelateerd is, of invloed heeft op je werkzaamheden zijn werkgevers vaak bereid de kosten voor de begeleiding te vergoeden in het kader van persoonlijke ontwikkelingsplannen, scholing en/of re-integratie trajecten.

Ik bied ondersteuning bij de aanvraag en maak desgewenst een offerte voor je werkgever. In verband met mijn geheimhoudingsplicht, ben je zelf verantwoordelijk voor de eventuele inhoudelijke terugkoppeling naar je werkgever.

Gemeente

Vanuit de gemeente zijn er gelden vanuit de Jeugdwet en WMO voor passende ondersteuning. Via PGB of ZIN contract (Zorg In Natura) kun je een vergoeding (beschikking) aanvragen. Dit kun je aanvragen met een verwijzing van de huisarts, CJG of generalist van de desbetreffende gemeente.

Voor alle aanvragen of meer informatie wil ik graag mijn hulp aanbieden.

Als je ZZP-er bent of een bedrijf hebt, kan je de kosten van het coachtraject opvoeren als bedrijfskosten.

Mocht je nog vragen hebben of er niet uitkomen, dan kan je vrijblijvend contact met mij opnemen.