Wat is een MBCT training?

MBCT staat voor Mindfulness Based Cognitieve Therapie. De MBCT training is een training die aandacht oefeningen combineert met aspecten van cognitieve gedragstherapie.

Vaak wordt het aandachtgerichte cognitieve therapie (MBCT) genoemd en is een variant van MBSR, gericht op terugvalpreventie bij depressie.

De MBCT training is een van de mindfulness trainingen die worden gegeven. Deelnemers van een MBCT training leren om de ‘trigger’ voor negatieve gedachten en gevoelens tijdig te herkennen. Door deze gedachten en gevoelens te leren zien als iets wat komt en gaat vermindert de kans op het opnieuw optreden van een depressie.

Wat is MBSR?

MBSR staat voor mindfulness bases stress reduction, oftewel aandachttraining. En deze mindfulness training is begin jaren ‘80 ontwikkeld door de Amerikaanse moleculair bioloog Jon Kabat-Zinn. Als beoefenaar van vipassana-meditatie en yoga heeft hij zijn inzichten uit de Oosterse wijsheid en de kennis van de Westerse medische wetenschap en cognitieve psychologie samen gebracht, en ontwikkelde op basis hiervan de MBSR training.

In de volksmond worden deze vormen mindfulness genoemd, en worden de MBCT en MBSR niet uitgelicht. Deze mindfulness- of aandachttraining bestaat uit acht sessies, met een vast programma. De training is ervaringsgericht, dat wil zeggen dat vooral de beoefening centraal staat. Door deze ervaringen te onderzoeken, kunnen we het verschil waarnemen tussen de ervaring zelf en dat wat we ermee doen, onze reactie hierop. Hiermee trainen we de opmerkzaamheid. En worden we bewust van het verschil tussen ervaren en de gedachte over de ervaring of de reactie daarop. Dit zorgt er voor dat we bewust kunnen gaan antwoorden en automatische reacties en patronen doorbreken.

Wat is mindfulness?

Mindfulness is een proces van volledig en bewust aanwezig zijn in het huidige moment, met een houding van openheid, vriendelijkheid, nieuwsgierigheid en acceptatie. Dit om vanuit meer innerlijke kalmte, inzicht en wijsheid te leven.

Mindfulness bestaat uit vaardigheden en houdingskwaliteiten die je kunt trainen. De training bestaat uit meditatieoefeningen, bewegingsoefeningen, inzicht- en reflectieopdrachten en oefeningen uit de cognitieve gedragspsychologie.

De Mindfulness training die ik geef zijn gebaseerd op MBSR en MBCT, beide worden in de training behandeld. Het trainen van de opmerkzaamheid vormt de basis, daarbij leer je anders omgaan met stressvolle gebeurtenissen  wat een welkome vaardigheid is in deze tijd.

Uit wetenschappelijk onderzoek (Teasdale, Segal en Williams) blijkt dat de MBCT training het risico op terugval bij mensen met terugkerende depressies vermindert.

Voor deelnemers die bekend zijn met drie of meer depressieve episodes blijkt zelfs dat MBCT training de kans op terugval binnen een jaar met 50 procent verminderd. Een van de redenen waarom mindfulness zo in trek is. Door de druk die we ervaren, zien we veel meer mensen burn-out geraken of in een depressie vallen.

Uitleg Mindfulness door Jon Kabbat-Zinn

De grondlegger Jon Kabbat-Zinn vertelt in deze filmpjes meer over mindfulness.

Mindfulness algemeen:

Over de houdingen van mindfulness :

MBCT bij psychische en lichamelijke klachten

Mindfulness leert mensen om een meer accepterende houding aan te nemen ten aanzien van hun gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties. De training leert je om bewuster stil te staan bij de ervaring van het “hier en nu” en deze niet te veroordelen.

Lichamelijke klachten of ziektes hebben vaak een grote impact op ons leven en op onze gevoelswereld. Vaak komen er veel gedachten en emotie bij kijken en ervaren we een hoop stress. Het kan zelfs voorkomen dat je bijna geen ruimte meer ervaart om met andere dingen bezig te zijn, laat staat plezier ervaren.  

Vaak hebben we de neiging bij onplezierige gedachten of gevoelens om deze te onderdrukken of te vermijden. Op deze manier proberen we controle te krijgen op onze gedachten en hoe we ons voelen, maar dit heeft helaas een averechts effect. Mindfulness leert je om een meer accepterende en vriendelijkere houding aan te nemen ten opzichte van je wat ervaart en wat er binnen in jou gebeurd; gedachten, gevoelens en je lichamelijke sensaties.

De training mindfulness leert je bewust stil te staan bij je ervaring, in het hier en nu, en deze niet te veroordelen. Zodat er ruimte kan ontstaan om op een andere en meer helpende of effectievere manier met je klachten om te gaan.  

Mindfulness helpt je om het leven weer te leven en te beleven!

Wat levert een MBCT training op?

  • Mindfulness helpt je om je eigen denk- en stemmingspatronen te ontdekken.
  • Mindfulness helpt je om meer aanwezig te zijn in het hier en nu waardoor je meer kunt genieten van de kleine dingen in het leven.
  • Mindfulness leert je hoe jij de neerwaartse spiraal kan stoppen die voort kan komen uit een slecht humeur of het denken aan pijnlijke herinneringen of dingen die nog moeten gebeuren.
  • Mindfulness helpt je de vaardigheid te ontwikkelen om uit je oude patroon te stappen en een nieuwe keuze te maken, om een andere gemoedstoestand aan te nemen die bewuster, vriendelijker en evenwichtiger is.
  • Mindfulness geeft jou de opening om op een andere manier om te gaan met moeilijke emoties/ stemmingen/ gedachten en situaties.